Normativa general de tornejos

ASPECTES GENERALS

Els tornejos de Pàdel són oberts i podran jugar tots els jugadors/es que ho desitgin i procedeixin a inscriure. Els partits es disputaran en els dies establerts per a cada un dels tornejos, i majoritàriament s’organitzessin tornejos amb un mínim de partits inicials i de consolació.

CATEGORIES

Les categories dels tornejos s’especificaran en cada publicació del torneig. Tots els tornejos tindran un quadre de competició i si escau una fase de consolació, el qual serà publicat a la nostra web i enviat prèviament amb una antelació de 7 dies als jugadors inscrits.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es podran realitzar únicament per via web, mitjà pel qual es registrarà un estricte ordre d’inscripció. Els terminis d’inscripció es publicaran prèviament a la informació dels tornejos i tindrà una finalització en el termini establert i/o a l’ocupació de totes les places ofertades per aquest torneig.

PLACES CONVOCADES

A cada un dels tornejos es designaran un nombre de places per categoria i/o en total.

TRANSFERÈNCIA DE PLACES

La transferència de places només es podrà realitzar en el període obert establert d’inscripció i després autorització expressa per part d’Ocipadel. Després de el període establert d’inscripció, si es produeix alguna impossibilitat de disputar el torneig per part d’un equip, tindran prioritat els equips inscrits en llista d’espera.

SISTEMA DE COMPETICIÓ

En la majoria d’ocasions els tornejos es desenvoluparan sistemàticament de lliga i/o per quadre d’eliminatòries. En tot cas, en la publicació dels tornejos quedarà explicita la informació en aquest sentit.

DATES I HORARIS DE COMPETICIÓ

Es publicaran amb una anterioritat mínima de 7 dies. Majoritàriament els grups i horaris de partits es realitzaran per sorteig. Establint els horaris dels partits en funció de les parelles inscrites en el torneig, admetent peticions horàries en la mesura del possible.

PREU D’INSCRIPCIÓ

En tots els tornejos es publicarà el preu per persona abans d’obrir el període d’inscripció. Els preus es determinaran per persona i s’aplicarà en totes les ocasions un descompte especial per als abonats del Poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio Manzano.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Amb l’import de la inscripció dóna dret a cada jugador a: Jugar un mínim de dos partits (un major nombre de partits quedarà reflectit en la publicació del torneig). Actualització de resultats i classificacions. Welcome pack: samarreta tècnica i beguda isotònica. Trofeus i material esportiu per als guanyadors. Es realitzaran sortejos de regals per a tots els participants.

ORGANITZADORS I COL·LABORADORS

En tots els tornejos s’exposaran els organitzadors i col·laboradors a jugador.

REGLAMENT COMPETICIÓ

En la mesura possible es publicarà el reglament de la competició abans de la inscripció per part dels jugadors. En el cas que no fos possible per no tenir garantit el sistema de competició s’adjuntarà en l’enviament dels quadrants de competició. Els tornejos específics organitzats per empreses i/o col·lectius tindran un règim especial acordats amb la corresponent empresa i/o col·lectiu.