El centre

Vestidors i armariets

img-centre-vestidors

Els usuaris de Pàdel Ocisport utilitzaran els recursos propis del Poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio Manzano: diferenciant els circuïts i vestidors per a abonats, amb accés als serveis de fitness, piscina i d’activitats dirigides, dels no abonats, amb accés exclusiu a les pistes de pàdel a través de vestidors específics.

Els vestidors estan completament equipats i incorporen amplis armariets d’ús puntual per deixar la roba i objectes personals.

Els armariets funcionen amb cadenat, una màquina expenedora del centre te’n possibilita la compra.